Co  to jest "Adopcja Serca"?

Jest to forma pomocy finansowej dla ubogich dzieci z placówki misyjnej, które nie mają środków potrzebnych, aby ucząc się w szkole zdobyć zawód, który pomoże im znaleźć godną pracę. Poprzez "Adopcję Serca" pomaga się konkretnemu dziecku z placówki misyjnej, którego imię i nazwisko otrzymujemy podejmując się tej formy pomocy. Jego wyniki w nauce możemy śledzić otrzymując na koniec każdego semestru informację o ocenach. "Adopcję Serca" można podjąć na okres 1 roku lub jego wielokrotności (np. na cały okres nauki danego dziecka)

 

Kto może podjąć się "Adopcji Serca"?

"Adopcji Serca" może podjąć się każdy. Wystarczy, że ma możliwość i chce dofinansować naukę ubogiej osobie, która żyje na drugim końcu świata. Co więcej. Nie musi to być jedna osoba. W innych placówkach misyjnych (czyt. u iinych misjonarzy) spotkałem się z sytuacją, że jedna klasa w szkole podjęła się "Adopcji Serca" zachęcając inne klasy do wzięcia udziału w tej formie pomocy i tak powoli zrodziła się współpraca pomiędzy szkołą w Polsce i najpierw kikoma uczniami, a później całą szkołą na placówce misyjnej.

 

Jak mogę podjąć się Adopcji Serca?

1. Aby podjąć się "Adopcji serca" wystarczy, że kontaktując się ze mną wyrazisz taką chęć Możesz podać także, czy wolisz podjąć się adopcji dziecka ze szkoły podstawowej, czy średniej, ewentualnie czy osoba adoptowan ma być chłopcem, czy dziewczynką. Jeśli jednak tego nie podasz zostanie wybrana osoba, która tej pomocy najbardziej potrzebuje. W odpowiedzi otrzymasz dane adoptowanego dziecka (jego imię i Nazwisko oraz informację, w jaki sposób możesz przekazać pieniądze adoptowanemu dziecku.

2. Miesięczna pomoc powinna się mieścić pomiędzy 20 a 50 USD (dolarów amerykańskich), lecz jeśli zdecydujesz się na jednorazową lub w uzasadnionych przypadkach stałą pomoc o większej wartości wystarczy, że prześlesz mi informację o tym.

3. Adopcję serca można podjąć na okres 1 roku lub na cały okres nauki, chociaż w razie konieczności mozna z niej zrezygnować w każdym momencie.

 

Warunki, które musi spełnić dziecko z placówki misyjnej, aby uczestniczyć w "Adopcji Serca":

1. "Adopcja serca" jest formą pomocy w nauce, a więc objęty nią może być tylko uczeń szkoły podstawowej (escuela básica), szkoły średniej (colegio) lub student szkoły wyższej.

2. "Adopcja serca" wspiera pracowitość i sumienność, w związku z tym, aby otrzymać pomoc uczeń musi mieć dobre wyniki w nauce a dokładniej średnia ocen semestralnych nie może spaść poniżej 8.0 w skali 1 - 10. Osoba objęta "Adopcją serca" jest zobowiązana do przedstawienia wykazu ocen na koniec każdego semestru. Kopia tego wykazu jest przesyłana do osoby wspomagającej ucznia. 

3. Wymagania dotyczące średniej ocen semestralnych może być obniżone lub zniesione w przypadku, gdy osoba zostaje objęta "Adopcją serca" ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność.

4. "Adopcja serca" jest skierowana w szczególności do dzieci i młodzieży czynnie włączającej się w pracę duszpasterską w misji, lecz w uzasadnionych przypadkach "Adopcją serca" można objąć osobę, która dotychczas nie angażowała się w pracę duszpasterską zachęcając ją, aby włączyła się w pracę w ramach placówki misyjnej.

5. Osoba objęta "Adopcją serca" przynajmniej raz w roku powinna napisać list do osoby, która ją wspomaga (za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoba wspomagająca sobie tego nie życzy)

6. Osoba objęta "Adopcją serca" wspiera swą modlitwą swego darczyńcę i całą jego rodzinę.